Psykologisk hjelp til de med ME/CFS

Psykologisk hjelp til de med ME/CFS

ME/CFS, eller kronisk utmattelsessyndrom, er en langsiktig og mye forvirrende sykdom som i verste fall kan lede til invaliditet. Når du har ME/CFS, kan det være vanskelig å fullføre daglige aktiviteter. Dette inkluderer å gå fra stuen og inn på badet om natten. Sykdommen kan forandre din livsstil og endre dagliglivets rutiner. Men med de rette tiltakene kan du lære deg å leve med denne tilstanden du på en måte har blitt kastet inn i.

Kronisk utmattelsessyndrom er en lidelse preget av uforklarlig, vedvarende utmattelse som har vart i mer enn seks måneder. Tretthet kan være ledsaget av ømme lymfeknuter, sår hals, hodepine, muskelsmerter, dårlig hukommelse eller konsentrasjon. Det er ikke forstått hva som forårsaker kronisk utmattelsessyndrom, men det er mange løsninger på denne svekkende lidelsen.

I ME and You-komiteen mener vi det er viktig at pasientene selv oppsøker de rett fagpersonene for diagnostikk og behandling. Derfor skal vi skrive litt om psykologien rundt ME, slik at du kan være med å ta ansvar i valget om hvilken behandling du skal få for dine psykiske helse.

Hva er de psykologiske effektene av ME kronisk utmattelsessyndrom?

Akkurat som alle andre kroniske sykdommer, er ME/CFS assosiert med en rekke psykiske helseeffekter som kan være både positive og negative.

Det verste med ME/CFS er at det er en diagnose som er vanskelig å fastslå uten riktig diagnose og forståelse. Denne mangelen på forståelse for lidelsen kan forårsake alvorlige symptomer og plager hos de med ME/CFS, slik at de føler seg håpløse og fortapt.

ME/CFS kan også føre til en følelse av isolasjon fordi mange mennesker er uvitende om lidelsen og dens symptomer. Dette forverres ofte av de psykologiske effektene som gjør at folk føler seg alene, misforstått og deprimert. For å håndtere disse psykologiske effektene bedre, er det viktig å velge riktig behandling.

3 hovedtyper av behandling for psykisk helse ved ME

Det er tre hovedtyper behandling for psykisk helse ved ME/CFS. Disse er:

  • psykoterapi,
  • kognitiv atferdsterapi, og
  • psykiatrisk medisinering.

Psykoterapi er en form for samtaleterapi som fokuserer på forholdet mellom tanker, følelser og atferd for å hjelpe mennesker med å identifisere barrierer for å leve et sunt liv. Det kan være nyttig for personer som lider av kronisk utmattelsessyndrom, fordi det hjelper dem med å overvinne triggerne og håndtere symptomene mer effektivt enn de kan være i stand til på egen hånd.

Kognitiv atferdsterapi brukes spesifikt for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom som har angst eller depresjon fordi den adresserer tankeprosessene som forårsaker disse følelsene. Kognitiv atferdsterapi hjelper pasienten med å utforske hva de tenker på når de føler seg engstelige, triste eller deprimerte, slik at de kan finne alternative måter å tenke på disse følelsene.

Psykiatrisk medisin spiller inn når det ikke finnes noen annen løsning for å håndtere ME kronisk utmattelsessyndrom, da disse medisinene kan forårsake et bredt spekter av bivirkninger. Det er heller ikke nok forskningsstudier på hvordan disse stoffene påvirker mennesker med ME kronisk utmattelsessyndrom. Noen ganger er det likevel nødvendig. De siste årene har mange mennesker begynt å bruke psykiatriske medisiner for å behandle ME kronisk utmattelsessyndrom. Disse medisinene brukes ofte i lave doser eller i kombinasjon med andre medisiner.

Avhengig av hvor lenge du har vært plaget av ME, og hvor sterkt du blir preget av det, vil den rette behandlingsformen for deg variere. Onlinepsykologene anbefaler blant annet at du hovedsakelig går til psykolog i tidlig fase av psykiske plager. På deres side Psykolog Kristiansand opplyser de at “online psykologhjelp er imidlertid ikke for alle,” og lister opp noen situasjoner hvor det kan være bedre å tilsøke annen hjelp.

Konklusjon og videre lesning for psykologien rundt ME kronisk utmattelsessyndrom

Psykologien til ME kronisk utmattelsessyndrom har blitt grundig undersøkt, men det er fortsatt mange dvelende spørsmål om syndromet. For eksempel, forårsaker eller bidrar ME til redusert velvære? Kan ME behandles?

Vi i ME and You mener at en av de beste måtene å leve med en sykdom som ME, er å lære mer om den. Dette er med på å fjerne den håpløse og maktesløse følelsen av at man må lide med en sykdom man ikke engang forstår seg på. Som de sier: kunnskap er makt – og det gjelder spesielt når det kommer til uhelbredelige sykdommer.

For å inspirere din videre lesning om ME har vi ført opp to av de beste kildene for nyttig informasjon: