Uncategorized

Psykologisk hjelp til de med ME/CFS

Psykologisk hjelp til de med ME/CFS

ME/CFS, eller kronisk utmattelsessyndrom, er en langsiktig og mye forvirrende sykdom som i verste fall kan lede til invaliditet. Når du har ME/CFS, kan det være vanskelig å fullføre daglige aktiviteter. Dette inkluderer å gå fra stuen og inn på badet om natten. Sykdommen kan forandre din livsstil og endre dagliglivets rutiner. Men med de

Psykologisk hjelp til de med ME/CFS Read More »