post

Det er mange politikere som har sagt at de ser behovet for og ønsker mer forskning på ME. Jeg har skrevet om noen av dem tidligere. Les hva de har sagt her:

 Sonja Irene Sjøli (H), Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Tove-Lise Torv(Ap)

Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Laila Marie Reiertsen (FrP)

Hallgeir Langeland (SV)

Laila Dåvøy (Krf)

Erna Solberg (H)

laghånd5Fra venstre; Laila Dåvøy (Krf), Maria Gjerpe (MEandYou), Sonja Irene Sjøli (H), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari Kjønaas Kjos (FrP) Laila Marie Reiertsen (FrP) og Tove-Lise Torv (Ap)

Det å bruke mer penger på forskning på ME er det tverrpolitisk enighet om: unison enighet – på tvers av fløyene. Dette er en sak som ikke er en valgkampsak, til tross for at den handler om helse. Hva gjør dere med den enigheten om satsing på mer forskning, dere, som er våre folkevalgte?

Dette er det enkelt å samles om. Pengene er der. Bevilg dem nå. Sørg for at første steg på veien, at god og soldig forskning finansieres, skjer nå. Det er urimelig at pasienter, pårørende og venner selv skal samle inn flere penger for at det skal gjøres mer forskning på den sykdommen de selv lider av.

Det vi vet, er at forskningsområdet er underprioritert i forhold til midler. Om vi sammenligner bevilgninger til MS-forskning, vil det ta 30-40 år med ME-forskning for at det skal tilsvare ett års forskning på ME. I USA bevilges det årlig 25 millioner til ME-forskning. Dette står i sterk kontrast til den milliarden som bevilges til forskning på MS.

 

Før Stortinget går fra hverandre for sommeren oppfordrer jeg politikerne til å bevilge de manglende 5 millionene til Haukeland sykehus. MEandYou har samlet inn 2,5 millioner fra syke, deres pårørende, deres venner og støttere. Det er uverdig og urimelig at de skal samle inn enda mer. Alle har rett på behandling. De syke vil bli friske, eller i alle fall friske nok til å leve et nogenlunde normalt liv. Det er ikke mye å forvente.

 

email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *