Post Tagged with: "Auksjon"

 
  • MEandYou får nettbutikk

    MEandYou får nettbutikk

    Du kan nå donere gaver til MEandYou! Mange har sagt de ønsker å bidra med andre ting enn penger. Vi vil at folk skal kunne være med på den måten […]

     
     
 
 

linje_en

bank

Issue a bank transfer to MEandYou:

Norwegian:
GIVERKONTO: 2480 0845 633
MEandYou, Fredensborgveien 24D,
0177 Oslo, Norway
(IMPORTANT: MEandYou in one word)


Abroad:
IBAN NO2424800845633
BIC/SWIFT SPTRNO22

paypal

Use PayPal account or card

btn_donateCC_LG

 

 

share

Take part through sharing MEandYou.no with your friends!

MEandYou

Vi samler inn penger så 140 ME-syke kan reise til Haukeland sykehus, der de vil finne behandling og mekanismer bak sykdommen. Dette er en dugnad for å samle inn midler til en større randomisert, placebokontrollert studie (RCT) utledet fra Rituximabstudiene ved Haukeland sykehus. Studiene har vist de meste lovende resultatene for behandling av ME-syke per i dag. Studiene har ikke fått tilstrekkelig offentlig støtte.
 
 

MEandYou

We are fundraising a journey for 140 ME-sufferers to Haukeland Hospital, cancer ward. The scientist are searching for treatment and answers for the sick. This is a crowdfunding of Rituxan study at Haukeland Hospital by patient fundraising, which has showed the most promising results worldwide for ME/CFS-sufferers. The bigger RCT-study has not had sufficient economical support from the official healthcaresystem to continue their research.
 
 

MEandYou Social