Syk lege prøver grasrotfinansiere kliniske studier på ME i løpet av 90 dager

Pressemelding 1 april 2013

En lege i Norge har fått prøve ut behandling med en kreftmedisin mot sin alvorlig neuroimmune sykdom, myalgisk encefalopati (ME). Etter behandling har hun en nyvunnet helse som forventes å vare 90 dager før hun kan bli sengeliggende igjen. I perioden fram til 6 juni tar hun sikte på gjennom crowdfunding å finansiere en større klinisk studie på den medisinen hun selv har fått. Lykkes hun, vil dette antagelig være den første crowdfundingen av klinisk forskning som er gjort.

Legen  Maria Gjerpe har dannet foreningen MEandYou med mål om å grasrotfinansiere de resterende 7 millioner kroner som kreves for å starte opp en fase 3 klinisk studie med 140 pasienter,  der forskerne skal prøve ut rituximab (MabThera ®, Roche). Studien skal foregå som en multisenterstudie, med utgangspunkt i Haukeland Sykehus i Bergen, Norge.

Lege Maria Gjerpe fikk Rituximab som pilotpasient og gikk fra å være sengeliggende til å føle seg helt frisk i løpet av 6 måneder etter 30 års sykdom. Hun sier:

– Rituximab må gis via drypp med noen få måneders mellomrom for å holde meg frisk, og jeg har fått min siste dose. 80% av pasientene i fase 2-studien av 30 pasienter ble syke igjen når de ikke fikk gjentatte doser. Pasienter med kreft og autoimmune sykdommer, får Rituximab i intervaller på 3-6 måneder for å holde seg friske. Jeg vet at min tid trolig vil være begrenset, og jeg bruker all min tid med gjenvunnet helse for å sikre at forskningen fortsetter.

Rituximab ble tilfeldig oppdaget som en potensiell behandling for ME da spesialist på kreftsykdommer, Dr Øystein Fluge og professor og overlege Olav Mella bruke medisinen til å behandle kreft i en ME-pasient ved Haukeland Sykehus og så at pasienten ME symptomer forsvant helt, for så å komme tilbake når medisinens virkning var over. Stoffet ble testet på ytterligere tre andre pasienter, som viste samme mønster.

Legene Fluge og Mella startet da en placebo-kontrollert fase 2-studie av 30 pasienter. Etter lovende resultater der 2/3 av pasientene responderte godt eller svært godt på behandlingen, planlegger de å starte en fase 3-studie med 140 pasienter for å bekrefte resultatene og bestemme riktig behandling og tidsplan for å opprettholde effekten av medisinen på pasientene over tid.

Den norske regjeringen har riktignok øremerket 4 millioner kroner over statsbudsjettet, men 11 millioner kroner er nødvendig for å starte opp. Foreningen MEandYou er grunnlagt og drives av Dr. Gjerpe mottok 560 000 kroner i løpet av de første ti dager gjennom donasjoner fra hundrevis av mennesker fra hele verden. Nettsiden oppdaters jevnlig med antall donatorer og innkommet beløp.

– Jeg jobber for å samle inn penger så lenge min helse tillater det, sier Maria.

Gjerpe appellerer til pasienter og de som støtter pasienter fra hele verden til å delta i innsamlingsaksjon og å finansiere forskningen.

– Det er en kamp mot klokken, sier hun. Jeg har fortalt andre pasienter at de må bruke meg og verktøyene som er laget for innsamling nå mens jeg er frisk. Det kan være at jeg ikke er her om fire måneder.

Den neuroimmune sykdom, myalgisk encefalopati (ME) er en av de sykdommene som fører til størst grad av uførhet. Om lag 25% av pasientene er sengeliggende eller husbundne. I Norge regner vi ned at det er omtrent 10.000 syke. Vi vet ikke hvor mange barn som er syke, men estimert kan dette være mellom 1000-2000. På verdensbasis regnes det å være 17 millioner syke. Omtrent 70% av tilfellene assosieres med en viral infeksjon, spesielt mononukleose/kyssesyke.

Eksempler på symptomer er influensaliknende sykdomsfølelse, smerte, sensorisk overfølsomhet, søvnløshet, mangel på energi, og problemer med konsentrasjon og hukommelse. Symptomene øker betydelig etter mental eller fysisk aktivitet, og tar dager før de avtar. Sykdommen er i de fleste tilfeller permanent og det finnes i dag ingen effektiv behandling.

– Likevel er det ingen immunterapi eller effektiv behandling tilgjengelig for pasienter, sier Gjerpe. En vellykket fase 3 studie med Rituximab ville være et stort gjennombrudd, og vil føre til en endring i hvordan sykdommen oppfattes og vil gi en dominoeffekt i forskningen.

Legen Maria Gjerpe bor i Oslo, Norge. Hun ble syk med ME i 1984. Selv om hun har vært sengeliggende 21 timer per dag i lange perioder av gangen, studerte hun medisin og ble uteksaminert lege i 2005.

Myalgisk encefalomyelitt (ME) er noen ganger, og misvisende, referert til som kronisk utmattelsessyndrom. Kronisk utmattelsessyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) ble definert i 1988 av sykdomsforebygging og-kontroll i USA (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), mens ME ble betraktet som en mer spesifikk lidelse.

MEandYouInformasjonsfilm
MEandYou med professor Ola Didrik Saugstad og to politikere (Statsministerkandidat Erna Solberg og Stortingets Visepresident, Laila Dåvøy) som støtter oss. Flere filmer kan sees på vår YouTube-kanal.

 

MEandYou hjemmeside
http://www.meyou.no/

MEandYou på Facebook
https://www.facebook.com/MEYOU.no

Omtale av MEandYou i Der Spiegel:
http://www.meyou.no/meandyou-in-der-spiegel/

Maria Gjerpe

Lege.
E-post: MEandYouFund(at)gmail.com

Bilder av Maria Gjerpe
http://mariasmetode.no/meandyou

Bilder av Maria Gjerpe når hun gir innsamlede pengar efter 9 dagars insamling till läkarna Fluge och Mella
http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/140-pasientar-7-millionar-kroner-90-dagar.aspx

Øystein Fluge og Olav Mella

Øystein Fluge
http://www.uib.no/personer/Oystein.Fluge

Olav Mella
http://www.uib.no/personer/Olav.Mella

Ventenskaplig artikel om fas 2 studien med rituximab
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0026358

Informasjon om sykdomen

Hva er ME? http://www.meyou.no/hva-er-me/

Ofte stilte spørsmål fra journalister

email