Foreningen MEandYou skal i løpet av 90 dager samle inn 7 millioner kroner for å finansiere en klinisk studie på 140 ME-syke ved kreftavdelingen ved Haukeland Sykehus. Der har forskerne tidligere publisert en mindre studie med svært gode behandlingsresultater, hvor 67% opplevde god/moderat respons. Haukelandforskerne leter etter behandling og årsaksmekanismer for sykdommen ME. 

 

I tillegg til selve innsamlingen, formidler MEandYou informasjon og kunnskap om ME til allmennheten.

MEandYou er startet og driftes av Maria Gjerpe, lege og ME-pasient, etter at hun selv ble frisk av medisinen man nå skal forske på i en større pasientgruppe. Medikamentet må gies jevnlig for å opprettholde effekt. Gjerpe har fått sin siste dose og risikerer å bli syk igjen innen kort tid. Tidsfristen blir derfor 90 dager der hun, sammen med sitt styre og frivillige som kommer til, forsøker samle inn 7 millioner kroner til klinisk forskning på 140 ME-syke.

Pasienter, pårørende, venner og kollegaer går nå rundt de etablerte kanalene og bidrar med midler direkte til de forskningsprosjektene de selv ønsker å støtte, slik at de blir en realitet. Vil du også være med?

Styret består av:

Maria Gjerpe, lege og ME-pasient. Pasient ved Haukeland sykehus, kreftavdelingen.
Ola Didrik Saugstad, professor og overlege
Petter Bakken, Head of Corporate Finance
Eivind Lorgen, Investment Management 

Alle i styret har personlig erfaring med ME, enten som pårørende, som venn eller av egenerfaring.

Innsamlingen
Innsamlingens mål er 7 millioner kroner. Når summen er oppnådd og studien i gang, vil denne foreningen oppløses. Midlene skal finansiere en større studie som springer ut fra Rituximabstudien, ledet av professor Olav Mella og lege og sjefsforsker Øystein Fluge, Haukeland Sykehus. Dersom det kommer inn et beløp som er større enn 7 millioner kroner, enten via denne eller andre kilder, vil hele summen gå til relaterte studier, men kun under samme ledelse ved Haukeland sykehus. Les mer om hvordan midlene skal prioriteres og hvilken kontrakt vi har inngått med Haukeland sykehus.

Minimale utgifter
Dette er en uavhengig, pro-bonorganisasjon. Alle i styret og alle frivillige jobber gratis.

Åpent regnskap
Vårt regnskap legges åpent ut i Enhetsregisteret, samt at vi samarbeider med Haukeland sykehus om å offentliggjøre når de får inn midler fra oss. Vi vil forsøke å oppdatere giverne så ofte vi kan etterhvert som det kommer inn nye tall. Vi har en uavhengig, ekstern revisor i Revisjon Sør.

   Dette er MEandYou 

email