MEandYou er startet opp for å bidra til å virkeliggjøre biomedisinsk forskning på ME-syke på Haukeland sykehus, samt til økt kunnskap om sykdommen ME. Innsamlingen drives gjennom foreningen MEandYou og er aksjonspreget. Foreningen er startet og driftes på daglig basis av Maria Gjerpe – og har en begrenset levetid.

MEandYou er ikke en ny pasientorganisasjon som skal drive pasientorganisasjonsarbeide, men er ment å utføre en konkret jobb som et supplement til annet arbeid fra andre foreninger.

ME-foreningen i Norge har startet en egen innsamlingsplattform, Kronerullingen, der midlene skal gå til biomedisinsk forskning. Det er ingen konflikt mellom aksjonen MEandYou og ME-foreningens Kronerullingsaksjon. Vi supplementerer hverandre og samarbeider der det er formålstjenelig.

Kronerullingen til ME-foreningen har et lengre tidsperspektiv og er tenkt å vare over flere år. Den vil også samle inn til andre biomedisinske forskningsprosjekter på ME, og midlene er tenkt å deles ut som gaver til ulike forskere og prosjekter. Hvem som mottar gaver fra Kronerullingen defineres nærmere av ME-foreningen.

MEandYou samler inn 7 millioner kroner som kun skal gå til Haukeland sykehus og forskningen som foregår der. Dette er fortrinnsvis 3-fasestudien av Riuximabstudien, der 140 pasienter skal inkluderes i en studie som skal foregå flere steder i landet. Forskerne bestemmer hvem som skal delta, og pasientene vurderes etter gitte kriterier, men resultatene vil komme alle syke tilgode.

Les mer: Hvordan blir pengene mine brukt?

Jeg har flere spørsmål!

email