post

(English text below – also available for friends abroad!)
Magnus Carlsen, vårt store sjakk-ess, støtter forskning på ME og MEandYou gjennom å donere et signert sjakkbrett. Inntektene går til MEandYou og forskning på ME.
Magnus_Carlsen_sjakk_sign

 

 

 

 

 

 

By på det signerte sjakkbrettet fra Magnus Carlsen ved å klikke på auksjonslenken. Kanskje blir brettet ditt!

Les på Magnus Carlsens hjemmeside og mer om ham på Wikipedia.

Jeg setter stor pris på en gave fra Magnus, slik som pengedonasjonen fra Hans-Olav Lahlum og de signerte skjortene fra en samlet Tippeliga setter jeg stor pris på. Ikke misforstå, pengedonasjoner fra andre, “helt vanlige mennesker” er fantastisk – men å få støtte og donasjoner fra mennesker som er “utenfor” pasientgruppa, og er offentlige personer, betyr mye. Et sjakkbrett er ikke bare et sjakkbrett, en pengesum ikke bare en pengesum og signerte fotballskjorter er mye mer enn signerte fotballskjorter.  De synliggjøre viktig forskning på en fin måte. Tusen takk til alle sammen!

MEandYou er navnet på lege og ME-pasient Maria Gjerpes crowdfunding av en klinisk studie på Haukeland sykehus, kreftavdelingen. Der vil legene fortsette lovende studier av medisinen Rituximab på 140 ME-pasienter.
Det ble i løpet av drøye 100 dager samlet inn 2,7 millioner kroner over internett. 

Les pressemeldingen om hva MEandYou er.

ME er definert som en nevrologisk sykdom. Det finnes i dag ingen effektiv behandling.
Bare en liten del av forskningsmidlene går til å forske på denne sykdommen, som rammer mange millioner mennesker på verdensbasis.

ENGLISH: 

Magnus Carlsen, the great Norwegian chess ace, supports MEandYou and research into by donating a signed chessboard. The proceeds go to MEandYou and research on ME. It’s also possible for non-Norwegian to take part in the auction.

Magnus_Carlsen_brett_innside

 

 

 

 

 

 

 

Bid on the signed chessboard from Magnus Carlsen by clicking this auction-link. Maybe the board will be yours! Please allow a higher postage than stated if sent abroad

Read more about him on Magnus Carlsen’s website and more about him on Wikipedia.

I greatly appreciate the gift from Magnus, as donations like these, as those from Hans-Olav Lahlum and the signed shirts from all the Norwegian Premier League, is much appreciated. Do not get me wrong, monetary donations from, “ordinary people” are fantastic – but to get the support and donations from people who are “outside” the group of patients and are public figures, means a lot. A chessboard is not just a chess board, a sum of money not just a sum of money and signed football shirts are much more than signed football shirts. They highlight important research in a nice way. Thank you, everyone!

MEandYou is the name of Dr and ME-patient Maria Gjerpes crowdfunding for clinical research on Rutixumab for ME-patients at Haukeland hospital, cancerward.
During about 100 days, there were collected 2,7 million kroner through internett.

Read the press-release about MEandYou.

ME is defined as a nevrological disease.
There are no effective treatment and only a small percentage of funding are given to research on this disease, that strike millions of people world wide.

email

One thought on “Magnus Carlsen donerer sjakkbrett til auksjon/Magnus Carlsen donates chess-board for auction

  1. Pingback: Alle Duellskjortene fra hele Tippligaen nå ute for auksjon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *