Bli med på Løvebakken 13 mai kl 18 og fortell om situasjonen for de ME-syke gjennom “Sheets and stories”.
(English below)

Bli med og fortell at det trengs tiltak raskt som sikrer biomedisinsk forskning på årsaksmekanismer og behandling – og fortell om samfunnets behov for å få de syke friske, og tilbake til arbeidsliv og skoledeltagelse.

Vi kan ikke ha det slik at 10 000, kanskje 20 000 ligger syke, mister skole, arbeid og sosialt liv, samtidig som det knapt bevilges en krone til biomedisinsk forskning for å finne ut av årsaksmekanismer og behandling.

Er du frisk? Alle kan få ME. Om du selv ble syk, ville du ønsket at noen allerede hadde forsket på sykdommen og funnet behandling og hjelp.

Bli med!

(Fortsetter under bildet/Continues)

Thanks_twohands

Gjennom arrangementet ”Stories and sheets” vil vi vise historier og tanker gjennom appeller, kunstneriske og kulturelle innslag.

Brukte lakener der de syke eller pårørende har skrevet historiene sine på viser vi fram. Ta med ett du også! (Se nedenunder!)
Ta med hansker påskrevet navn til den syke/pårørende for å symbolisere støtte til de syke. Vi henger dem opp!

APPELLER:
1.Maria Gjerpe, lege, ME-syk og grunnlegger/drifter av MEandYou, www. meyou.no ønsker velkommen.

2. Mats Fernando Liland, Unge Duer: et nettverk bestående av Cecilia Dinardi og unge personer mellom 12-30 år, som er opptatt av menneskerettigheter, og særlig barn og unges rettigheter. http://www.facebook.com/UngeDUER

3. Bjørn K. Getz Wold; pårørende til ME-syk, samfunnsviter, økonom og statistiker. Bistått ME-foreningen i arbeidet med en brukerundersøkelse om de ME-sykes situasjon og vil snakke om det samfunnsøkonomiske perspektivet. http://me-foreningen.com/meforeningen/

4. Ola Didrik Saugstad, professor og barnelege. Forteller om møtet med de sykeste og holdninger innen helsevesenet til ME. http://no.wikipedia.org/wiki/Ola_Didrik_Saugstad

TAKK til musikerne som lager en fin ramme:

– Linda Kristin Oppedal og Carlton Dilks framfører “Liten Fuggel” av Vamp og “Englesong” av Sigrid Moldestad.
– Maya Leween Stien http://on.fb.me/12n8su6
– Maria og Ole-Henrik Mohn http://www.mohnmanagement.no/

Takk til alle som har gitt sitt bidrag til for å hjelpe syke gjennom Sheets and stories!

Hva kan DU gjøre?
– Bli med på selve dagen.
– Ta med ditt eller den du er pårørende til sitt laken + hansker du skriver ditt eller den sykes navn på.

På lakenet kan du skrive det du vil, for eksempel din sykehistorie, dine drømmer eller en hilsen til verden fra de pårørende.

Spre dette eventet på Facebooksiden din, inviter venner og snakk om arrangementet og innsamlingsaksjonen MEandYou.

ME-syke er vanlige folk. De er så vanlige at det også kunne ha vært deg, som nå er frisk. Syke har de samme behovene for å bli friske, komme tilbake i arbeid igjen og til å ha et sosialt liv som alle andre har.

ARRANGEMENT NUMMER 2: 
15 mai kl 12.30 har vi invitert stortingspolitikere ut på Løvebakken for å vise sim støtte til forskning på ME og å la seg avbilde med MEandYou-hånd.

Den som vil, er hjertelig velkommen til å heie!

___
I´m crowdsourching a event in Oslo city, in front of The Parliament to point at the ME-patients situation and urgently need for biomedical research and treatment – and the societies need for getting these people healthy and back as citizens that area ble to participate.

The event will be filled with speakes, soft voices, sick peoples stories written on their worn bed-sheets. From the trees we will se gloves with your own name, or someone that you care of, sending their slowly regards from the trees. I would like to invite everyone. This concerns us all.

Hilsen Maria Gjerpe
www.meyou.no

email

4 thoughts on “Appell for mer forskning på ME ved Løvebakken mandag 13 mai kl 18

  1. Pingback: Appel fra Unge Duer ved Mats Liland

  2. Pingback: Sheets and stories – appell fra Bjørn Getz Wold

  3. Pingback: Sheets and stories: Appell fra Maria Gjerpe, MEandYou

  4. Pingback: Sheets and Stories – the pictures

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *