DSC_1856

“ME-sjuke ­Maria Gjerpe (bildet) har starta kronerulling for å sikra at banebrytande forsking på sjukdommen ikkje går i stå. Siv Karlsen på Hjelmås håpar alle som kan, gjer sitt. Ho har hatt ME i 29 år og har vore sengeliggande dei siste fem åra.”

Les hele artikkelen i Strilen

“ME-sick Maria Gjerpe (picture) has started fundraising to secure that groundbreaking research on the disease is not going to stand still.. Siv Karlsen Hjelmås hope everyone who can, do their share. She has had ME for 29 years and has been bedridden for the last five years.

Read the whole article, in Norwegian in the Newspaper “Strilen”

email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *