En kompleks sykdom
CFS/ME er en kompleks sykdom med fysiologiske, kognitive, nevrologiske og immunologiske symptomer. Hovedproblemet er en nyoppstått og vedvarende, uforklarlig sykelig utmattelse. Symptomene forsterkes av både mentale og fysiske anstrengelser. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå er redusert med minst 50 prosent i forhold til tidligere.

Det kan medføre omfattende problemer med å utføre daglige aktiviteter som arbeid, skolegang,  husarbeid, fritidsaktiviteter og bilkjøring. De sykeste er sengeliggende og pleietrengende, og svært ømfintlige for sanseinntrykk. De kan og ha problemer med matinntak.
Det anslås at 10-20 000 personer i Norge lider av sykdommen.

Hva er sympomene?
Kjernesymptomet er en karakteristisk anstrengelsesutløst utmattelse som ikke restitueres på vanlig måte ved hvile.

I tillegg har pasientene ulike tilleggssymptomer som:
 • sår hals, ømme lymfeknuter, feber (immunologiske)
 • svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne (kognitive forstyrrelser)
 • blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser)
 • syns- og/eller hørselsforstyrrelser, nummenhet, prikking eller stikking i huden (sensoriske forstyrrelser)
 • muskelsvakhet (motoriske forstyrrelser)
 • muskelsmerter, leddsmerter, hodepine
Det beskrives også ofte søvnforstyrrelser, influensa eller feberfølelse, hyppig vannlating, irritabel tykktarm, svimmelhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, kalde hender og føtter, hetetokter, økt tørste, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier, overømfintlighet for sanseinntrykk med flere.
Det er normalt med betydelig variasjon i symptomer og intensitet.Dette er sakset fra Helsedirektoratet. Les mer på deres info-sider om ME/CFSPer i dag finnes det ingen kur eller anerkjent behandling av ME utenom å lære seg mestringsteknikker for å lære seg å leve med sykdommen. ME er en sykdom med foreløbig ukjent årsak, men hos mange kommer den etter ulike typer infeksjoner, som blant annet kyssesyken.
Her finner du artikler med forskning på ME:
email

7 thoughts on “Hva er ME?

 1. Pingback: Siw, Susannes mother, take part in MEandYou

 2. Pingback: Laila Dåvøy støtter MEandYou og forskning på ME

 3. Pingback: Erna Solberg støtter MEandYou og forskning på ME

 4. Pingback: Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Laila Marie Reiertsen (FrP) støtter MEandYou og forskning på ME

 5. Pingback: Hallgeir Langeland støtter MEandYou og forskning på ME

 6. Pingback: Tippeligaen støtter MEandYou/ Norwegian Premier League supports MEandYou

 7. Pingback: Magnus Carlsen donerer sjakkbrett til auksjon/Magnus Carlsen donates chess-board for auction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *