MEandYou støttes av blant annet Erna Solberg, statsministerkandidat og Laila Dåvøy Stortingets Visepresident. Se vår  informasjonsvideo lenger ned på siden.

Både nasjonal og internasjonal presse har vist interesse. Siste oppslag om MEandYou er i Der Spiegel, Europas største og viktigste nyhetsmagasin, men vi har også vært omtalt i flere andre medier. MEandYou er internasjonalt og får midler fra hele verden gjennom hundrevis av aktører. Informasjon gjennom våre kanaler spres derfor verden rundt.

Tusenvis er allerede med – vil din bedrift stå sammen med oss?

”Jeg har sterkt følelsen av at det her er et gjennombrudd, og at dette fort vil bli tjenlig for en del av disse pasientene. Dette smaker av en stor oppdagelse.”

Sykehusdirektør på Haukeland, Stener Kvinnsland, til TV2.

Tenk om din bedrift og dine ansatte snart kan si at vi var med å sørge for et medisinsk gjennombrudd. I et unikt crowdfunding-initiativ sammen med tusenvis av andre tok vi samfunnsansvar og bidro til at hundretusenvis av alvorlig syke mennesker nå har fått et bedre liv. Tror du dine ansatte ville vært stolte av det? Tror du det ville blitt en snakkis, ikke bare på arbeidsplassen, men i samfunnet for øvrig?

MEandYou vil sørge for finasiering av et mulig medisinsk gjennombrudd ved Haukeland sykehus. Vi er allerede mange som bidrar, deler og heier på prosjektet i sosiale medier og i mangfoldige kommunikasjonskanaler. Høyre-leder Erna Solberg håper alle vil bidra. En av landets mest anerkjente medisinske forskere, Ola Didrik Saugstad på Rikshospitalet, støtter initiativet ved å sitte i styret.

Vi er mange og vokser oss stadig større. Sammen får vi det til. MEandYou.

Dette kan bedriften din bli med på

”Det at jeg har klart å begynne i jobb igjen, er som å få livet mitt tilbake.”

ME-syke Anne til TV2 om å få delta i den første studien på Haukeland.

Millioner av mennesker lider av sykdommen ME, men i dag finnes det ingen medisiner å behandle dem med. Forskere på Haukeland sykehus i Bergen har oppdaget at en medisin kanskje kan gjøre flere av dem friske. Det var så oppsiktsvekkende at det skapte internasjonale overskrifter i BBC, Der Spiegel og ABC News. Hvis funnene bekreftes, kan tusenvis av pasienter over hele verden få et friskere liv.

Forskerne på Haukeland trenger bare èn studie til for å kunne finne ut om dette er gjennombruddet man har ventet på. 140 ME-syke må prøve ut medisinen i et forskningsprosjekt. Det koster 7 millioner kroner. Men de offentlige myndighetene har sagt nei til å bevilge pengene.

Det finnes omkring 10 000 ME-syke i Norge i dag. Flere hundre av dem er barn som mister mye av sin barndom – og ungdomstid, skole, venner og fritid grunnet sykdom. De nærmeste pårørende utgjør titusener av mennesker, og i den nære krets av kollegaer og venner er det flere hundre tusen til. Det som berører dem, berører også deg og din bedrift. Alle disse menneskene vil bli påvirket av viktige forskningsfunn som kan gi pasientene et bedre liv – kanskje til og med vende tilbake til arbeidslivet.

Hvorfor vil dere være med?  

”Økt motivasjon, stolthet og trivsel blant medarbeidere.”

NHO om fordeler ved å arbeide bevisst med samfunnsansvar

Det er gøy og gir en god følelse å gi andre som trenger det en utstrakt hånd. Undersøkelser viser at medarbeiderne er mer fornøyde og stolte av jobben sin i bedrifter hvor deler av overskuddet går til gode formål. I Kavligruppen, som støtter forskning og veldedige formål, er det bedriftens fond som får toppscore i medarbeiderundersøkelsene. De er også blant bedriftene som gjennom Kavlifondet allerede støtter den banebrytende forskningen på Haukeland sykehus med store beløp. 

Tenk hvor god samfunnsøkonomi det er å få mennesker ut av sykesengene og tilbake i arbeide, og de samlede hurra-rop det vil medføre, I Norge står dugnadsånden høyt i kurs, og vi er opptatt av å hjelpe den som ikke har. En samfunnsengasjert og sammensveiset bedrift viser til hverandre og verden rundt at de tar samfunnsansvar på alvor.

Hva gir det bedriften å være med?

”Identiteten og lojaliteten er blitt veldig god, og det påvirker også produktiviteten.”

Ola H. Grytten, professor ved NHH, om bedriften Kavli i A-magasinet.

Vi ønsker at folk skal gjøre noen SAMMEN. Skape engasjement og ha det morsomt! Bedriften og de ansatte kan selv følge 90-dagers nedtelling med stadige oppdateringer på veien mot 7 millioner gjennom å laste ned et dynamisk element for å legge ut på bedriftens nettside.

Sammen med tusenvis av andre – pasienter og pårørende, bedrifter og samfunnsengasjerte, politikere og helsearbeidere, og folk flest – kan de følge med og engasjere seg på sosiale medier. Det gir følelse av å være med på noe. Og det gir positiv profilering for din bedrift og dine ansatte. Vi er glade i samfunnsengasjerte bedrifter og viser dere gjerne frem i våre kanaler, både som omtale og ved å vise frem deres logo på våre nettsider. Om dere ønsker det.

Det koster 50 000 å finansiere én ME-pasient inn i studien på Haukeland sykehus. En bedrift kan donere hele summen, eller gå sammen med en annen. Vi kommer til å gi dere et eget merke som dere kan ha på nettsidene deres for å vise frem samfunnsengasjementet, løfte dere i sosiale mediekanaler – og dere må gjerne filme en liten hilsen til oss med mobilen, som vi også med glede og stolhet legger ut hos oss.

Bedriften kan også bidra gjennom et valgfritt beløp til kontonummer: 248 008 456 33

Ansatte kan være med gjennom:

SMS til 2377 med MEANDYOU 200 gir 200 kroner.

SMS til 2377 med MEANDYOU gir 50 kroner månedlig og kan stoppes når man vil.

Det er mange måter å vise engasjement. Hva med å gi inntektene fra ukens vinlotteri, droppe påskefrokost og heller gi penger til forskning for syke, eller lage en konkurranse der dere utfordrer nabobedriften til å gjøre det samme? Dere kan også bidra bare gjennom å spre budskapet om MEandYou i sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler.

Vi har tett kontakt med Haukeland sykehus og overfører pengene fortløpende. Maria Gjerpe har allerede overlevert nær en halv million kroner http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/140-pasientar-7-millionar-kroner-90-dagar.aspx

Vi er organisert i offentlige registere og har ekstern kontroll av regnskap gjennom revisor. Takk for den tilliten du viser oss gjennom å delta.

140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager.

Vi fikser det. MEandYou.

 

Infovideo: http://www.youtube.com/watch?v=GMIlOuMwU44

Intervju med Erna Solberg: https://www.youtube.com/watch?v=jSIarwnjDkM

Facebook: https://www.facebook.com/MEYOU.no

Nettside: http://meyou.no/

Denne teksten kan du laste ned (doc) MEandYou bedrift

 

Med vennlig hilsen og på vegne av alle de frivillige og styret,

Maria Gjerpe
Lege/pasient, initiativtaker, styreleder i MEandYou
Kontakt: MeandYouFund@gmail.com

 

email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *