Spør du deg selv “Hva skjer med pengene om jeg velger gi dem gjennom MEandYou?”.
Les mer nedenfor!

Forutsetning for oppstart av fase 3-studien. 

Oppstart av fase 3-studien forutsetter at nødvendig finansiering i sin helhet er stilt til rådighet for Haukeland. Det er ikke kommet tilstrekkelig offentlig finansiering for å kunne gjennomføre studien. Det er derfor nødvendig med flere midler fra andre kilder. MEandYou vil bidra til ekstern, økonomisk støtte og har et mål om å samle inn 7 millioner kroner. Disse midlene er nødvendige for å finansiere neste og siste fase av Rituximab-studien som ble publisert i PlosOne 2011. Studien viste av 67% av ME-pasientene hadde en god eller moderat god effekt av kreftmedisinen Rituximab.

Prioritert bruk av innsamlede midler fra MEandYou

Alle innsamlede midler går i utgangspunktet uavkortet til finansiering av fase 3-studien. Ingen frivillige i MEandYou får betalt og det er ingen administrasjonskostnader i foreningen.

Dersom MEandYou ikke får samlet inn nødvendig restbeløp for å igangsette fase 3- studien, og/eller dette skulle bli finansiert på annen måte, offentlig eller privat, så skal innsamlede midler fra MEandYou bli brukt i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Innsamlede midler skal brukes på studier direkte relatert til studien «Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti- CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study», ledet av Fluge/Mella.
 2.  Innsamlede midler skal brukes på annen relevant biomedisinsk ME-forskning ledet av Fluge/Mella, etter godkjenning fra styret i MEandYou.
 3. Innsamlede midler skal brukes på annen relevant biomedisinsk ME-forskning på Haukeland der Mella/Fluge er rådført, etter godkjenning fra styret i MEandYou

Dersom verken fase 3-studien eller punkt 1-3 over blir gjennomført, skal det skje en tilbakeføring av innsamlede midler fra Haukeland til MEandYou, slik at foreningen kan sørge for at givernes midler blir benyttet på annen relevant biomedisinsk ME-forskning.

En skriftlig avtale om dette foreligger mellom Haukeland sykehus og MEandYou.

email

4 thoughts on “Hva skjer med pengene mine?

 1. Jeg prøvde å nette dere penger men fikk det ikke tillatt av banken, kan dere si meg hvordan jeg da skal gjøre det?

  mvh Kari.

  • Hei, Kari!
   Vet du, det er flere som har sagt at de har problemer. Kan du forsøke å betale til konto og huske å ta bort mellomrommene mellom tallene og se om det hjelper? Om du får det til da, kan du være snill å si i fra?

 2. Pingback: Møte i Forskningsrådet i dag/Meeting in The Norwegian Research Council today

 3. Pingback: MEandYou continues/MEandYou fortsetter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *