post

Oppgjøret mellom Molde og Ålesund skjer i MEandYou

Noen lag har større lyst til å slå det andre i vennskapelig konkurranse og Molde og Ålesund er to slike lag. Skal vi se dem konkurrere også utenfor banen? Hvem har mest trofaste fans og fikser høyest pris på de signerte t-skjortene de har donert til auksjonen hos MEandYou?

Følg med!

Molde og Ålesund har begge gjort mye for å heie på MEandYou og for å få frem sin skjorte. Helt fantastisk å se et slikt engasjement! Dette blir et spennende løp 😉

ÅLESUND
Ålesund har vært superpositive til MEandYou! På kampen mellom Ålesund og Viking 23 juni, vil speakeren fortelle publikum dette:

” AAfk bryr oss om andre. Vi støtter MEandYou og forskning på medisin til ME-pasienter! Bry deg du også!” Send SMS til 2377 MEandYou 100.”

Ålesund har lagt ut MEandYou sin promosjonsbanner med info om MEandYou på sine nettsider og det takker vi mange ganger for!
De har laget en sak om at de støtter MEandYou. Se hvor flott den ble! Imponerende: Aafk støtter forskning på ME med draktauksjon.

Signert trøye til auksjon fra de kule gutta Fredrik Ulvestad og Daniel Arnefjord i Ålesund! High Five for MEandYou!

AaFK

 

 

Sjekk på deres Facebooksider, kanskje legger de ut lenken til auksjonen der også? Og ikke minst: Fortell på veggen deres hvor mye vi setter pris på at de støtter MEandYou!

MOLDE
I Molde ble Siw tatt godt i mot av Ole Gunnar Solskjær, en kjent og kjær tidligere proff-spiller, nå hovedtreneren i Molde. Molde hadde invitert pressen, slik at det skulle bli blest om saken, og innlegget ble veldig godt!

Molde støtter MEandYou og forskning på ME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke nok med at pressen kom utenfra for å dekke, men MOLDE lagde i tillegg en egen film av overrekkelsen og la den ut på sine nettsider.

Anbefaler at dere ser filmen. Trykk på bildet!

Molde støtter MEandYou

 

 

 

 

 

 

 

Da er det bare til å gå inn på Molde sine Facebooksider og takke tusen ganger for flott innsats og at de vil støtte MEandYou og forskning på ME!

OGSÅ: AUKSJONEN!

Denne blå drakta fra Molde er signert!         Denne oransje drakta fra Ålesund vil bli signert!

Den kan bli din.                                                                  Ja! Den kan bli din!
Trykk på lenken og by på den!
                             Trykk på lenken og by på den!

Signert drakt MoldeSignert drakt_Ålesund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 14 dager, når auksjonen er over, vil vi se hvem som i størst grad har lykkes med å få høyest pris for skjorta fra sin klubb! 

Hurra!

Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Vi ønsker lagene lykke til! Og er spente på hvem som drar inn mest for SIN skjorte! Heia!

Hva er MEandYou og hva er ME?
Se informasjonsfilmen om MEandYou

molde-log aalesund-aafk-logo_

post

Avspark! Tromsø vs Rosenborg

I dag er det avspark i fotballtrøye-auksjonen! Først ute er signerte drakter fra Tromsø og Rosenborg ut på vår auksjon.
Samtidig er det er cupkamp mellom Rosenborg og Tromsø i dag! Hvem stikker av med seieren, på og utenfor banen? Følg med og del posten til alle supportere av Tromsø og Rosenborg!

Kanskje vil klubbene konkurrere utenfor banen for å se hvem som får mest for t-skjortene sine? Her har begge lag gode muligheter, da de gjør sitt for å vise frem auksjonen på SIN skjorte.

Rosenborg  legger ut lenker på sin nettside og sin Facebookside. Trykk på Facebooklenken og takk med alt du har!

Vil du ha denne skjorten fra Rosenborg?
Trykk på auksjonslenken og legg inn bud!

Signert drakt_Rosenborg

 

Tromsø IL vil legge ut lenke på sin nettside og sin Facebookside. Trykk på Facebook-lenken og takk av hele ditt hjerte!
Vil du ha denne skjorten fra Tromsø IL?
Trykk på auksjonslenken og legg inn bud!

 

Signert drakt_Tromsø

 

Hurra!
Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

 

Vi ønsker lagene lykke til! Både i cupkampen og i å dra inn mest mulig for SIN skjorte! Heia!

OPPDATERT: RBK laget sak på sin nettside og det gjør at  de akkurat nå leder i å mobilisere fansen.

Slik ser saken ut: By på signert RBK-drakt!

 

post

Tippeligaen støtter MEandYou/ Norwegian Premier League supports MEandYou

(English: underneath the club-logos)
Alle lag i tippeligaen har donert en signert skjorte til MEandYou sin auksjon! De vil vise sin støtte til de ME-syke og behovet for mer forskning på sykdommen.

Idrett i friske kropper!
Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.

ME-syke blir sykere etter å ha vært i aktivitet. I denne pasientgruppen har vi også tidligere sportsutøvere på høyt nivå og de aller fleste pasienter opplever det å være fratatt et fysisk, aktivt liv, som et stort tap. Les gjerne mer om hva ME er og hva MEandYou er.

Da blir det ekstra flott å se at idretts-Norge støtter forskning på ME ved Haukeland sykehus, som har potensialet til å få de syke ut av sengene og så og si ut på banen igjen. Tusen takk!

Konkurranse!
Jeg tror mange av klubbene består av “konkurransemennesker”.
Hvilke av lagene får mest for t-skjortene i auksjonen, og hvilke av fotballklubbene får flest delinger av auksjonslenken gjennom sin Facebookside? Følg med og se hvem som klarer spre “sin” skjorte best!

Noen klubber har laget film av overrekkelsen, noen tar lagbilde der alle spillerne viser frem sin High-Five-hånd, noen skal bruke bannerne under hjemmekampene til å oppfordre til å sende en sms til 2377 med MEandYou 100 for å gi 100 kroner, andre lager sak på sine hjemmesider – så her er “konkurransen” allerede i gang!

Unik situasjon
Det er unikt at ALLE klubber donerer en skjorte hver, at ALLE klubber er med på det samme veldedige initiativet – MEandYou, så kanskje vil sportsjournalistene synes at dette er interessant også? “Sjekk klubbene spiller skjorta av hverandre i kampen bortenfor banen” hadde vært en artig sak å følge meg på.

Jeg vil legge ut enkeltposter med lenker til auksjonene, bilder av skjortene samt litt om hva de ulike klubbene gjør for å løfte saken på sin måte etter som auksjonen lanseres.

Takk til Siw, mammaen til ME-syke Susanne, for å ha holdt tett kontakt med fotballklubbene og invitert dem til å være med. High Five!

Finner du DIN klubb her?


FK_Haugesund_logo aalesund-aafk-logo_ molde-log Brann-Logo_roedt rbk_logo VIF IK-Start-Logo godset-stromsgodset-logo_ Lillestrøm_SK Sandnes ULF_Logo tromso-il-logo_ hønefoss-hbk-logo-skjold Viking_Stavanger-logo Sogndal_IL_logo.svg

 

ODD

Sarpsborg-08-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thx to Google for translation…)
All premier league teams in Norway has donated a signed shirt to the auction for MEandYou! They will show their support for ME sufferers and the need for more research on the disease.

Athletes in healthy bodies!
This support is a strong and clear signal that “The sporting Norway” cares about the community around them. Clubs and organizations are concerned that all people should have opportunities to be active and to experience the good feeling of using their bodies active.

ME sufferers is one of very few patient groups that becomes sicker after being active. In this group, we also have former athletes at a high level and most patients find it to be deprived of a physically active life, to be a great loss. Feel free to read more about what ME is and what MEandYou is.

This makes it extra great to see that sporting Norway supports research into ME at Haukeland Hospital, which has the potential to get the sick out of the beds and virtually onto the field. Thank you!

Competition!
I think a lot of clubs consists of “competitive spirit”.
Which team get most for the clubs t-shirts in the auction, and which of the clubs get the most shares of the auction link through their Facebook page? Watch and see who can spread “their” shirt best!

Some clubs have made ​​films of the ceremony where we get the t-shirts, some take team photo where all players show their High-Five hand, some will use banners during home games to encourage sending an SMS to 2377 with “MEandYou 100” to give 100, other has articles on their websites – so this “competition” has already started!

Uniqe situation
This situation is unique. ALL clubs donate a shirt each and ALL clubs are part of the same charitable initiative – MEandYou. Maybe some of the sportsjournalists think it will be fun to follow the competition amongst the clubs as well?  “Check out how the clubs playe they shirt off each other in the battle outside the court” had been a fun thing keep an eye on.

I will post individual items with links to auctions, pictures of the shirts as well as a bit about the various clubs are doing to raise the matter in his own way by which the auction is launched.

Thank you, Siw, the mother of Susanne, that has had tight contact with the football teams and invited them to join in. High Five!