post

MEandYou continues/MEandYou fortsetter

(English beneath the picture)

Hei alle sammen! Dette er det jeg skal si i denne posten:

1. Jeg, Maria, kommer ikke lenger til å jobbe aktivt med MEandYou. De 90 dagene er over. For lengst. Kontoen er likevel åpen, og tallene vil bli oppdatert. MEandYou vil eksistere frem til mars 2014.

2. Forskningen på Haukeland sykehus blir noe av. Den vil fullføres. MEN: Det er behov for mer midler. Med mer penger går forskningen raskere og Øystein Fluge og Olav Mella får avlastning.  Jeg anbefaler den som vil støtte Haukeland og biomedisinsk forskning til å fortsette å donere gjennom MEandYou og å invitere venner til det samme.

Les om hvordan du og dine venner kan donere.

MEandYou har definert helt tydelig hvordan pengene dere gir skal brukes allerede fra start. Hvert eneste øre av dem. Det er laget en egen konto, prosjektnummer og skriftlig avtale mellom Haukeland og MEandYou. Dere har selv sett at jeg har sørget for at pengene kommer dit de skal: Til forskningen på Haukeland.

– Problemet her er at det er en veldig snau finansiering. Det aller meste av pengene, åtte-ni millioner, går til medisiner. Får vi ikke fått nok, må vi utsette prosjektet, uttalte Mella, til BA, men la også til at han regnet med at de fikk tilstrekkelige midler.

Olav Mella ved Haukeland sykehus har fortalt flere ganger at den faktiske kostnaden for studien er 22 millioner kroner. Da jeg overakte de 2,7 millioner kroner som kom inn gjennom MEandYou, presiserte Olav igjen:

– Pengene kommer godt med, sa Olav Mella i sin takketale. Totalt vil det koste 22 millioner kroner å gjennomføre en større studie med 140 pasienter på fem ulike sykehus.

Selv om Forskningsrådet har bevilget midler, vet vi ennå ikke hvor mye. Med 2,7 millioner (minst!) fra MEandYou, 4 millioner over statsbudsjettet, og et ukjent beløp fra Forskningsrådet, vil de maksimun ha 19 millioner. Det er fortsatt 3 millioner frem til de 22 som studien faktisk koster. Studien er altså likevel ikke fullfinansiert. Men, altså, Øystein Fluge og Olav Mella ved Haukeland sykehus vil starte opp studien med 140 ME-syke. De kommer til å fullføre. Helt sikkert. Selv om det blir slik at mange må jobbe gratis på fritiden sin for at de skal klare det.

Om de hadde hatt mer penger, kunne de ansatt flere og fått mer hjelp. Jeg vet at disse fremragende forskerne har jobbet kvelder og helger i flere år for å forske på ME. Det er en grense for hvor lenge de orker det. De vil kunne ansette noen til å gjøre laboratoriearbeide for dem og å organisere forskningen.

Så: Om dere ønsker fortsette å støtte biomedisinsk forskning på ME på Haukeland, vil jeg (selvsagt!) anbefale at dere fortsetter å donere penger gjennom MEandYou. 

Og, som sagt: Jeg kommer til å oppdatere  nettsiden med beløpene som kommer inn og jeg kommer til å rope høyt hurra for hver eneste nye ME-pasient-tall jeg legger inn på Facebook med en High Five! sammen med dere.

Les om hvordan du og dine venner kan donere.

Vær snill å dele denne posten videre. Takk. Ta vare på deg! Maria 🙂

Takk_tohender

Hello everyone! This is the what I am going to say in this post:

1. I, Maria,  am not working actively with MEandYou anymore. The 90 days has passed. Long ago! The bankaccount will nevertheless still be open, and the figures will be updated. MEandYou will exist until march 2014.

2.  Research at Haukeland hospital will become a reality! It will be completed. BUT: There is need for more funds. With more money research will be conducted faster and Drs. Øystein Fluge and Olav Mella will get help. I recommend you to donate through MEandYou if you want to support Haukeland and biomedical research and to invite your friends to do the same.

Read about how you and your friends can donate. Scroll down.

MEandYou define clearly how your money will be used right from the start. Every penny of them. There is created a special account, project number and a written agreement between Haukeland and MEandYou. You yourselves have seen that I have made sure that the money gets to where they should be: To research at Haukeland.

– The problem here is that there is a very clear-financing. Most of the money, 8-9 millions, go to medication. Do we not had enough, we must postpone the project, said Mella to the newspaper, BA, but added that he thought that they had sufficient funds.

Prof. Olav Mella at Haukeland hospital has told several times that the actual cost of the study is 22 million NOK. When I gave the fundraised NOK 2.7 million that came in through MEandYou, Olav emphasized once more:

– The money comes in handy, said Olav Mella in his acceptance speech. Overall, it will cost 22 million to conduct a larger study with 140 patients in five different hospitals.

Although the Council has allocated funds, we do not yet know how much. With 2.7 million (at least) from MEandYou, 4 million from the state budget, and an unknown amount from the Council, they will be of max 19 million. There are still 3 million until we reach the 22 that the study actually costs. The study is thus still not fully funded. BUT, Øystein Fluge and Olav Mella at Haukeland Hospital will start the study with 140 ME sufferers. They are going to complete. For certain. Even though if people has to work for free, or in their spare time to finish it.

I know these outstanding researchers have been working nights and weekends for years for the research into ME. There is a limit to how long they can stand it. With more funding, they will be able to hire someone to do laboratory work for them and organizing research.

So, IF you want to continue support biomedical research into ME at Haukeland, I (obviously!) recommend that you and your friends continue to donate money through MEandYou.

And, as I said, I’ll be updating the website with the amounts coming in and I’m going to shout hurray for every new ME-patient numbers I post on Facebook with a High Five! together with you.

Read about how you and your friends can donate. Scroll down.

Please share this post with friends. Thank you. Take Care! Maria 🙂

Thanks_twohands

Alle Duellskjortene fra hele Tippligaen er nå ute for auksjon!

Fra nå av og mellom 5-13 dager fremover er det auksjon på Tippeligaskjortene. ALLE lagene er med. Tusen takk til:

Aalesund FK
Rosenborg
Tromsø IL
Molde FK
Lillestrøm SK
Vålerenga IF
Haugesund FK
Brann
Strømsgodset
Hønefoss
Sarpsborg08
Viking

– dere er alle med på noe helt unikt! Dere støtter klinisk forskning på ME – en forskningstudie på Haukeland som kanskje kan bli et internasjonalt, medisinsk gjennombrudd. Om det blir – er det ikke fantastisk flott å vite at “dette var vi med på”? Det synes i alle fall jeg.

I tillegg til skjortene fra en samlet Tippeliga, ligger sjakkbrettet til Magnus Carlsen ute, sammen med  MEandYou t-skjorter signert av Fluge og Mella.

I går kveld var dette status, men her skjer mye på kort tid! Klikk inn på auksjonen og del!

QXL_27.06.13

T-shirts signed by Fluge and Mella on auction/Signerte t-skjorter av Fluge og Mella på auksjon

When I went to Bergen, I also brought with me MEandYou-t-shirts. I asked for a signature from Drs. Fluge and Mella, and want one of you to have it. We may send abroad, but please allow a higher postage than stated if sent abroad.

Da jeg var i Bergen sist, tok jeg med meg MEandYou-t-skjorter og fikk signaturen fra Olav Mella og Øystein Fluge. Nå vil jeg gjerne at en av dere skal ha en.

T-SHIRT NR 1
T-SHIRT NR 2

Link to all auctions!

Mella_Fluge_t-shirt

post

Mest trofaste fans? Viking eller Sandnes Ulf?

Sist ut i Tippeligaskjorte-duellen er Viking og Sandnes ULF og vi tipper supporterne har ventet lenge, og allerede er på vei ut på banen, klare for å støtte sitt lag! Hvilket av lagene går av med seieren i “duellen” om å få mest mulig for sine skjorter?

AUKSJON
VIKING:
En signert VIKINGSKJORTE kan bli din.
Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!
Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du NÅ finne på vår samleside på QXL

Signert drakt Viking Viking_Stavanger-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi gjerne en stor takk til Viking på deres Facebooksider!

SANDNES ULF:
Er du ihuga Sandnes ULF-fan og ønsker deg en signert skjorte av gutta på laget?
Her er den.Trykk på AUKSJONSLENKEN!

Sandnes ULF_Logo

signert-sandnes-ulf-fotballdrakt-til-inntekt-for-meandyou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du NÅ finne på vår samleside på QXL

Legg igjen en stor takk til Sandnes ULF på deres Facebooksider!

Idretts-Norge støtter forskning på ME!
Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Hva er MEandYou og hva er ME?
Se informasjonsfilmen om MEandYou:

post

ODD mot Start, signerte skjorter fra begge!

Hvem starter og hvem tar igjen på oppløpssiden? Blir det offside, eller er corner mål? Ikke greit å vite. Følg med på duellen mellom ODD og Start – UTENFOR banen. Hvem av dem har de mest ihuga fans? Hvilket lag vil få mest for sin donerte skjorte?

Alle lag i Tippeligaen er nå med i en duell om å få mest mulig for sin signerte skjorte som legges ut på auksjon hos MEandYou og der inntekten går til forskning på ME.

ODD har på sine hjemmesider og Facebooksider lagt ut info om at de selv støtter forskning på ME og oppfordrer private og bedrifter til å støtte gjennom å by på skjorta. Flott, er det ikke?! Trykk på bildet og les saken:

ODD og MEandYou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUKSJONEN:
Heia ODD!
En signert ODD-SKJORTE kan bli din.
Trykk på denne AUKSJONSLENKEN og legg inn bud!

Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL
En stor takk til ODD på deres Facebook-sider for at de viser støtte til forskning og ME-syke!

ODD Usignert_ODD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heia Start!

Er du Start-fan og ønsker deg en signert skjorte?
Her er den. Trykk på AUKSJONSLENKEN og gi bud!

IK-Start-Logo Signert drakt Start IK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen mange ganger takk til Idrettsklubben Start for den fine skjorta til auksjonen og for støtte til forskning på ME. Flott om dere alle sammen går inn og takker dem på Facebookveggen deres!

 

Om 14 dager, når auksjonen er over, vil vi se hvilke av skjortene som har fått høyest pris fra sine supportere! 

Hurra!
Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen, har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Vi ønsker lagene lykke til! Og er spente på hvem som drar inn mest for SIN skjorte! Heia!

Hva er MEandYou og hva er ME?
Se informasjonsfilmen om MEandYou:

post

Signerte skjorter til auksjon fra Sarpsborg 08 – Sogndal

Nå er snart alle Tippeliga-t-skjortene ute på auksjonen til MEandYou.
Avspark er nå! Hvem får mest for sin signerte t-skjorte? Sarpsborg08 eller Sogndal?

Hvem av dem stikker av med seieren?
Det er det supporterne som “bestemmer”. Her er det bare å begynne å by!

AUKSJONEN:
En signert SOGNDAL-SKJORTE kan bli din.
Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!

Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL

En stor takk til Sogndal på deres Facebook-sider!

Sogndal_IL_logo.svg Sogndal

 

 

 

En signert SARPSBORG-SKJORTE kan bli din.
Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!
Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL
En stor takk til Sarpsborg på deres Facebooksider!

Sarpsborg-08-logo Sarpsborg08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idretts-Norge støtter forskning på ME!
Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.

Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Hva er MEandYou og hva er ME?

Se informasjonsfilmen om MEandYou:

post

Magnus Carlsen donerer sjakkbrett til auksjon/Magnus Carlsen donates chess-board for auction

(English text below – also available for friends abroad!)
Magnus Carlsen, vårt store sjakk-ess, støtter forskning på ME og MEandYou gjennom å donere et signert sjakkbrett. Inntektene går til MEandYou og forskning på ME.
Magnus_Carlsen_sjakk_sign

 

 

 

 

 

 

By på det signerte sjakkbrettet fra Magnus Carlsen ved å klikke på auksjonslenken. Kanskje blir brettet ditt!

Les på Magnus Carlsens hjemmeside og mer om ham på Wikipedia.

Jeg setter stor pris på en gave fra Magnus, slik som pengedonasjonen fra Hans-Olav Lahlum og de signerte skjortene fra en samlet Tippeliga setter jeg stor pris på. Ikke misforstå, pengedonasjoner fra andre, “helt vanlige mennesker” er fantastisk – men å få støtte og donasjoner fra mennesker som er “utenfor” pasientgruppa, og er offentlige personer, betyr mye. Et sjakkbrett er ikke bare et sjakkbrett, en pengesum ikke bare en pengesum og signerte fotballskjorter er mye mer enn signerte fotballskjorter.  De synliggjøre viktig forskning på en fin måte. Tusen takk til alle sammen!

MEandYou er navnet på lege og ME-pasient Maria Gjerpes crowdfunding av en klinisk studie på Haukeland sykehus, kreftavdelingen. Der vil legene fortsette lovende studier av medisinen Rituximab på 140 ME-pasienter.
Det ble i løpet av drøye 100 dager samlet inn 2,7 millioner kroner over internett. 

Les pressemeldingen om hva MEandYou er.

ME er definert som en nevrologisk sykdom. Det finnes i dag ingen effektiv behandling.
Bare en liten del av forskningsmidlene går til å forske på denne sykdommen, som rammer mange millioner mennesker på verdensbasis.

ENGLISH: 

Magnus Carlsen, the great Norwegian chess ace, supports MEandYou and research into by donating a signed chessboard. The proceeds go to MEandYou and research on ME. It’s also possible for non-Norwegian to take part in the auction.

Magnus_Carlsen_brett_innside

 

 

 

 

 

 

 

Bid on the signed chessboard from Magnus Carlsen by clicking this auction-link. Maybe the board will be yours! Please allow a higher postage than stated if sent abroad

Read more about him on Magnus Carlsen’s website and more about him on Wikipedia.

I greatly appreciate the gift from Magnus, as donations like these, as those from Hans-Olav Lahlum and the signed shirts from all the Norwegian Premier League, is much appreciated. Do not get me wrong, monetary donations from, “ordinary people” are fantastic – but to get the support and donations from people who are “outside” the group of patients and are public figures, means a lot. A chessboard is not just a chess board, a sum of money not just a sum of money and signed football shirts are much more than signed football shirts. They highlight important research in a nice way. Thank you, everyone!

MEandYou is the name of Dr and ME-patient Maria Gjerpes crowdfunding for clinical research on Rutixumab for ME-patients at Haukeland hospital, cancerward.
During about 100 days, there were collected 2,7 million kroner through internett.

Read the press-release about MEandYou.

ME is defined as a nevrological disease.
There are no effective treatment and only a small percentage of funding are given to research on this disease, that strike millions of people world wide.

post

Strømsgodset – Hønefoss

Endelig er det Strømsgodset vs Hønefoss som står for tur! Hvem av dem stikker av med seieren om å dra inn mest på sin signerte t-skjorte? Her er det bare å begynne å by!

AUKSJONEN:
En signert HØNEFOSS-DRAKT kan bli din. Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!
Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL
Stor takk til Hønefoss på deres Facebooksider!

DSC_1904 DSC_1908logo-hønefoss-300x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRØMSGODSET:

En signert STRØMSGODSETSKJORTE kan bli din. Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!

Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL godset-stromsgodset-logo_ Signert drakt fra Strømsgodset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor takk til Strømsgodset på deres Facebooksider! Idretts-Norge støtter forskning på ME! Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Hva er MEandYou og hva er ME?

Se informasjonsfilmen om MEandYou:

post

Blir det Haugesund eller Brann?

I dag skal Brann og Haugesund entre banen her på MEandYou. Søndag skal de møte hverandre på banen. Spennende!

Hører dere jubelbruset? Blir det Brann, som er laget i byen der den spennende forskningen på ME-syke ved Haukeland sykehus skjer, være de som får mest for sin donerte fotballskjorte? Eller er det Haugesundfansen som mobiliserer mest og best? Time will show 14 dager fra nå. Måtte det beste laget vinne – også utenfor fotballbanen!

HAUGESUND!

Haugesund har mobilisert en stund allerede og var raskt på sin egen banehalvdel med å lage en film om da Jeanette og Hayley, som bor i nærheten, tok i mot skjorten for MEandYou. Ta en kikk, klikk på bildet!

FK Haugesund_film

 

 

Et tidlig engasjementet fra Haugesund FK, der!

Jeg er sikker på at de setter pris på en stor takk på deres Facebooksider tilbake, så ta gjerne en tur innom dem!

 

 

 

BRANN!

Brann er laget til byen der Haukeland sykehus ligger – og Bergen er byen jeg har vært mange ganger i det siste året. Brann brenner for byen – og nå har de laget en flott artikkel på sine nettsider der de forteller at de har gitt en drakt for å støtte behovet for forskning på ME ved å donere en drakt. Flott, ikke sant?! En stor takk for signert t-skjorte legger vi igjen på deres Facebookside !

Brann_artikkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUKSJONEN:

En signert HAUGESUNDSKJORTE kan bli din.
Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!
Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL
Signert drakt_Haugesund FK HAUGESUND_LOGO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

En signert BRANNSKJORTE kan bli din.

Trykk på denne AUKSJONSLENKEN!
Skjortene fra hele Tipppeligaen vil du etterhvert finne på vår samleside på QXL

 

Signert_Brann_skjorte    Brann-Logo_roedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å donere t-skjorter til MEandYou sin auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Hva er MEandYou og hva er ME?
Se informasjonsfilmen om MEandYou:

post

VIF og LSK – skjorte vs skjorte i MEandYou!

Heia fotball-Norge!

Fotball er alvor og fotball er lek. Vålerenga og Lillestrøm liker konkurrere på banen. Kanskje de synes det hadde vært gøy å konkurrere på en vennskapelig måte utenfor banen også?

Vi skal i alle fall se om vi får matchet dem opp mot hverandre og jeg er spent på hvor ballen havner! Trofeet er at de begge har vært med på å støtte viktig forskning på ME ved kreftavdelingen, Haukeland sykehus og å vise støtte til alle de ME-syke. Takk!

AUKSJONEN
Heia VIF!

Vålerenga sin signerte 100-årsjubileumstrøye!
Tenk. Den kan bli din.                                                                          

Trykk på AUKSJONSLENKEN og by på den!

Signert drakt_Vålerenga

Heia Lillestrøm!
Oransje signert drakt fra Lillestrøm (smil fra Torgeir Bjarman)!
Ja! Drakta kan bli din!
Trykk på AUKSJONSLENKEN og by på den!

Lillestrøm_Torgeir Bjarmann

 

Om 14 dager, når auksjonen er over, vil vi se hvem som i størst grad har lykkes med å få høyest pris for skjorta fra sine fans klubb. Hjelp ditt lag gjennom å spre lenken til auksjonen!
Jeg vet ikke ennå hvordan disse lagene vil hjelpe draktene deres til å fly. Følg med på nettsidene og gi verdens største takk på Facebookveggen deres for en flott donasjon til forskning på ME!

Lillestrømnettside og Facebookside Tusen takk!
Vålerengas nettside og Facebookside Tusen takk!

Hurra!
Idretts-Norge, ved alle lagene i Tippeligaen,  har bestemt seg for å støtte forskning på ME gjennom å donere t-skjorter til vår auksjon. Du finner en oversikt over de draktene som er lagt ut hittil på MEandYou sine sider på QXL.

Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.  Du kan lese mer om denne saken i en tidligere bloggpost og følge alle postene som er lagt ut fortløpende i kategorien “auksjon”

Vi ønsker lagene lykke til! Og er spente på hvem som drar inn mest for SIN skjorte! Heia!

Hva er MEandYou og hva er ME?
Se informasjonsfilmen om MEandYou: