MEandYou er nå avsluttet og pengene blir overført til Haukeland studien. Når MEandYou startet hadde vi aldri trodd at vi kom til å samle inn over 3 000 000 NOK på så kort tid.

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT!

email