(English at the bottom)

Overraskelsen var stor, gleden enda større, da Sparebank1 SR-bank i Bergen og Kavlifondet tro til under overrekkelsen av de innsamlede midlene fra MEandYou på 1.3 millioner kroner.

Olav-Maria

Photo:Skjalg Ekeland/BA

Maria Gjerpe fra MEandYou møtte Olav Mella, professor og leder av kreftavdelingen ved Haukeland sykehus, i bankens lokaler for overrekkelse av innsamlede midler fra drøye 2000 givere fra hele verden. Mella uttrykte glede over beløpets størrelse og sendte en stor takk til alle giverne.

Da regiondirektøren i Sparebank 1 SR-Bank, Alvhild Tofterå Berger, la to hundre tusen ekstra på bordet, og daglig leder i Kavlifondet , Inger Elise Iversen, litt senere reiser seg og ønsket legge tre hundre tusen til i potten, var overraskelsen stor.

Les hele saken på TV2-nettsider

Nyhetsreportasjen i TV2 kan du se i denne filmsnutten

______

The surprise was great, joy even greater, when Sparebank1 SR-Bank of Bergen and the Kavli Foundation during the presentation of the collected funds from MEandYou of 1.3 million contributed to MEandYous fundraising with big donations.

Maria Gjerpe from MEandYou met Olav Mella, professor and head of the cancer department at Haukeland Hospital in the bank premises for handover of funds from more than 2000 donations from around the world. Mella expressed joy over the amount and sent a big thank you to all donors.

As regional director of Sparebank 1 SR-Bank, Alvhild Tofterå Berger, leave two hundred thousand extra on the table, and CEO of The Kavli Foundation, Inger Elise Iversen, a little later gets up and wanted to add three hundred thousand to the pot, the surprise was even bigger.

Read more on TV2 sites (Norwegian. Use Google Translate)

News Coverage in national TV2  in this movie clip (The body languages says it all!)

 

email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *